Outsourcing av ekonomifunktioner

Låt oss ta hand om hela eller delar av din ekonomifunktion.
• Budget
• Bokföring
• Löner
• Fakturering och kundreskontra
• Leverantörreskontra
• Lagerredovisning
• Projektredovisning
• Rapportering och analys
• Bokslut
• Årsredovisning
• Bolagsdeklaration
• Privata deklarationer inkl. K10
Vi arbetar främst med Nordstedt, Visma, Hogia, Fortnox och e-Kontoret.