Corporate finance

Vi bistår med följande tjänster
• Due diligence-processer
• Företagsvärderingar
• Företagsförvärv
• Finansiering
• Företagsförsäljning
• Generationsskiften
Tänk på att ett bolag är värt olika mycket beroende på vem som förvärvar det, vad syftet är med förvärvet och hur förvärvet finansieras.