Våra redovisningstjänster

• Resultat- och likviditetsbudget
• Nyckeltalsanalyser och branschjämförelser
• Löpande redovisning
• Månadsavstämningar
• Rapportering och analys
• Momsredovisning
• Löneredovisning
• Skatte- och avgiftshantering
• Lagerredovisning
• Projektredovisning
• Periodbokslut
• Årsbokslut
• Årsredovisningar enligt K2
• Årsredovisningar, kassaflödesanalys och koncernredovisningar enligt K3
• Deklarationer, privat, företag