Revision

Revisorn är din bästa rådgivare!

Vi arbetar med Nordstedts Revision som följer International Standards on Audit, ISA, och Standard for Audits of Small Entities, SASE, som ger en kostnadseffektiv revision.
Revisionen ska vara värdeskapande!
Vår ambition är att revisionen ska utveckla ditt företag positivt och, som sagt, skapa ett mervärde!
Våra revisionstjänster
• Frivillig revision
• Lagstadgad revision
• IT-revision
• Översiktlig granskning
• Särskild granskning, revisorsintyg
Bokslutsrapport eller revisionsberättelse, eller ingen rapport alls
• Hos oss kan du välja!
Men tänk på att revisionsberättelsen ger ditt företag trovärdighet.
Vi är anslutna till och kvalitetskontrollerade av vår branschorganisation FAR.

Tveka inte att kontakta oss!