Viktigt planera företagets ekonomi

En väl planerad ekonomi är det bästa tänkbara styrmedel som ledningen har för att sköta företaget.
Budgeten är företagets handlingsprogram. Försäljnings-, kostnads- och resultatbudgets bör upprättas och följas upp löpande.
Med resultatbudgeten som utgångspunkt kan man arbeta fram en finansiell plan och likviditetsbudget.
Använd förslagsvis verktyg www.affarsplanen.com (NyföretagarCentrum) för budgetsimuleringen som är kostnadsfri och användarvänlig.