Frivillig revision

Ett befintligt aktiebolag kan välja bort revisorn om det inte når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
• Fler än 3 anställda (i medeltal)
• Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
• Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning