Omstrukturering/ägarstruktur

Vi hjälper dig med att se över din ägarstruktur!

• Lämplig ägarstruktur i fåmansföretag
• Skapa holdingbolag utan att förlora gränsbelopp
• Intern aktieöverlåtelse
• Verksamhetsöverlåtelse till nytt dotterbolag
• Underprisöverlåtelser
• Utlösen av delägare
• Hur tar jag in nya delägare
• Att sälja och köpa företag
• Förvärv via holdingbolag
• Karensbolag
• Ombildning av enskild firma, handelsbolag till aktiebolag