Skatterådgivning

Skatterådgivning syftar till att
• Minska marginalskatten
• Minska total skatt
• Skjuta på skatten
• Omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster
• Undvika dubbelbeskattning
Vi erbjuder seriös skatterådgivning för dig och ditt företag.
• Planera familjens inkomstnivåer
• Lär dig förstå blankett K10
• Passa på och ta ut lågbeskattad utdelning. Se avsnitt Skärpa 3:12-regler utreds
• Utnyttja skattefria förmåner och avdragsgilla kostnader
• Personaloptioner
• Utnyttja respektive bolagsforms fördelar
• Transaktioner med bolaget
• Transaktioner mellan bolagen
• Pensionsplanera
• Direktpension
• Pensionsstiftelse
• Utländska kapitalförsäkringar
• Bokslutsplanera
• Tänk på gamla underskottsavdrag
• Aktiefålla
• Förvärv, innehav och avyttring av fastigheter
• Bolagsförpackade tillgångar
• Näringsbetingade aktier och andelar
• Utländska bolag
• Utlandsflytt
Tänk på att de flesta av de sk skatteuppläggen inte håller vid en rättslig prövning.
Se aktuella skatteupplägg, rättslig vägledning, Skatteverket.